Strzelnice na Warmii i Mazurach – rekreacja, eventy i szkolenia strzeleckie

Strzelania bojowe – szkolenia wielopoziomowe
– szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy służb w tym szkolenia z zakresu posługiwania się bronią – improwizowane postawy strzeleckie – opracowaniy program strzelecki na bazie doświadczeń  szkoleniowca służb specjalnych.

Poziom podstawowy
•    Bezpieczeństwo przy posługiwaniu się bronią (palec poza spustem, kontrola wylotu lufy, rozpoznanie celu,
     traktowanie broni zawsze jako załadowanej, rozładowanie broni etc.)
•    Przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej (ustawienie stóp, biodra prostopadle do kierunku strzału,
     prawidłowe ustawienie głowy, ogólna równowaga, wygoda)
•    Poprawny chwyt oraz skład broni, dołek strzelecki, stabilizacja broni
•    Celowanie, poprawne zgrywanie przyrządów celowniczych (‘muszka równa’, koncentracja wzroku na muszce,
     skręcanie broni), ściąganie języka spustowego, oddech a celność – wahania lufy
•    Wymiana magazynka – szybka, taktyczna
•    Sytuacje awaryjne, zacięcia
•    Podstawy poruszania się z bronią – prawidłowy krok, biodra na jednej linii (kołysanie), zwroty z bronią
•    Czynności i komendy podczas strzelania z broni palnej na strzelnicy.
•    Strzelanie statyczne w postawie stojącej i klęczącej, wytrzymanie strzału, podrzut oraz odrzut broni

Sesje w sekwencjach 2 godzinnych – do osiągnięcia dostatecznego poziomu wyszkolenia
Amunicja / sesja min. 70 szt.

Strzelania bojowe – szkolenia wielopoziomowe - warsztaty - podstawowy