Strzelnice na Warmii i Mazurach – rekreacja, eventy i szkolenia strzeleckie

Strzelania  bojowe – szkolenia wielopoziomowe
– szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy służb w tym szkolenia z zakresu posługiwania się bronią – improwizowane postawy strzeleckie – opracowaniy program strzelecki na bazie doświadczeń  szkoleniowca służb specjalnych.

Poziom średniozaawansowany
•    Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią
•    Przypomnienie: prawidłowej postawy, składu, zgrywania przyrządów celowniczych, celowanie z obu oczu
     – kontrola otoczenia (identyfikacja zagrożeń), trening przejścia z pozycji niskiej (‘gaszenie broni’)
•    Doskonalenie elementów kursu podstawowego
•    Poruszanie się z bronią, zwroty z bronią – strzelanie w ruchu, z dobiegiem
•    Strzelanie w ruchu z wymianą magazynka
•    Strzelanie zza zasłony (prawa, lewa ręka)
•    Strzelanie dynamiczne, pokonywanie torów

Sesje w sekwencjach 2-3 godzinnych – do osiągnięcia dostatecznego poziomu wyszkolenia
Amunicja / sesja min. 120 szt.

Strzelania bojowe – szkolenia wielopoziomowe - średniozaawansowany