Strzelnice na Warmii i Mazurach – rekreacja, eventy i szkolenia strzeleckie

Strzelania  bojowe – szkolenia wielopoziomowe
– szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy służb w tym szkolenia z zakresu posługiwania się bronią – improwizowane postawy strzeleckie – opracowaniy program strzelecki na bazie doświadczeń  szkoleniowca służb specjalnych.

Poziom zaawansowany
•    Improwizowane postawy strzeleckie
•    Praca na broni w sytuacjach wysokiego zagrożenia i wysokiego poziomu stresu
•    Taktyka poruszania się z bronią w sytuacji ekstremalnej oraz zakładniczej
•    Sposoby przenoszenia broni,maskowania i ubierania się "do broni"
•    Praca na broni oraz trening strzelecki z wykorzystaniem samochodów osobowych
•    Szyki bojowe
•    Praca na broni z użyciem oświetlenia taktycznego
•    Strzelanie specjalistyczne z wykorzystaniem nietypowych elementów i zasłon

Sesje w sekwencjach 4 godzinnych – do osiągnięcia dostatecznego poziomu wyszkolenia
Amunicja / sesja 50-80 szt.

Strzelania bojowe - poziom zaawansowany