Strzelnice na Warmii i Mazurach – rekreacja, eventy i szkolenia strzeleckie

Szkolenia strzeleckie: Strzelectwo dynamiczne

1.    Strzelanie w konwencji IPSC, IDPA jest dedykowane już zaawansowanym strzelcom.
       Polega w skrócie na celnym ostrzeliwaniu papierowych tarcz i metalowych celów w jak najkrótszym czasie.
       Tym zdecydowanie różni się od klasycznego strzelectwa sportowego.
2.    Strzela się z pistoletów kal. 9 mm PARA i większych.
3.    W IPSC wykorzystuje się również karabiny oraz strzelby gładkolufowe (zazwyczaj pump action – „shotgun”
4.    Odległości do celów są zazwyczaj krótkie
5.    Strzelania odbywają się na specjalnie ustawionym torze (stage’u), który może posiadać przesłony.
6.    Czas przebiegu toru mierzony jest specjalnym urządzeniem zliczającym czas od sygnału startowego
       do ostatniego oddanego strzału oraz interwały pomiędzy nimi (Timer)
7.    Ilość strzałów z jednego egzemplarza broni do ustalenia indywidualnie na strzelnicy

strzelanie dla zaawansowanych - IPSC