Strzelnice na Warmii i Mazurach – rekreacja, eventy i szkolenia strzeleckie

Strzelnica Nibork k. Nidzicy

Dojazd do strzelnicy z Nidzicy – należy wyjechać al. Sprzymierzonych w Kierunku na Napiwodę, Jedwabno. Po minięciu granicy administracyjnej miasta Nidzica należy skręcić w lewo w kierunku na Nibork, Wietrzychowo, a następnie przed wsią Nibork ponownie skręcić w lewo, wjechać w las i po dwukrotnych przejechaniu torów kolejowych dojedzie się po kilkuset metrach do strzelnicy znajdującej się po prawej stronie drogi leśnej (za ośrodkiem wypoczynkowym).

Koordynaty GPS: N:53° 23' 28" E:20° 24' 08"